Kategorie

Informacja

Producenci

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gento.plumożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep internetowy www.gento.pl prowadzi firma:

  GENTO S.C. M.Kwiatek M.Bobowiec

  54-067 Wrocław, ul. Brodzka 155

  NIP: 8943009846
  Regon: 021378133
  M. Kwiatek wpis do EDG nr 642 prowadzony przez Wójt Gminy Kampinos,
  M.Bobowiec wpis do EDG nr WSO.RG.I.6411-1612/BB/2010 prowadzony przez Prezydent Miasta Wrocławia.

  nr konta (mBank):

  53 1140 2004 0000 3602 7402 0138


  tel. +48 71 734 5304

  tel. +48 71 734 5391

  kom. +48 607 093 030
  kom. +48 603 037 313

  fax +48 71 733 6258

  e-mail: biuro@gento.pl

 3. Zakup w sklepie internetowym www.gento.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Sklep internetowy www.gento.pl UŻYWA PLIKÓW COOKIE. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Pełna realizacja zamówienia, od momentu złożenia zamówienia do momentu nadania przesyłki kurierskiej, może wynieść do 14 dni roboczych.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub nieprawdziwy numer telefonu) nie będą realizowane.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości do czasu ich wyjaśnienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gento.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 9. Zawartość witryny internetowej sklepu www.gento.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej). Stany ilościowe towarów nie odzwierciedlają rzeczywistych stanów magazynowych.
 10. Sklep wystawia paragon (a do niego fakturę imienną) lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.
 11. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Zamawiający akceptując niniejszy regulamin zgadza się na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.
  • Podstawa prawna
   Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661)
  • Bezpieczeństwo weryfikacja
   Do otwarcia pliku PDF (Portable Document Format) wymagane jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania Adobe Acrobat Reader 6 (lub nowszej), które można bezpłatnie pobrać na stronie www.adobe.pl
  • Przechowywanie faktury
   Podatnicy są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów faktur do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego (okres 5 lat). Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.
 12. W przypadku gdy zamówione towary znacznie przekraczają gabaryty lub ciężar standardowej przesyłki kurierskiej firma GENTO zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów przesyłki.
 13. W przypadku zamówień opiewających sumarycznie na kwoty pobrania wyższe niż 1500 zł Sklep może wymagać od Zamawiającego przedpłaty na konto zaliczki. Płatności przy odbiorze są możliwe do maksymalnej wartości 5000 zł.
 14. Firma Gento umożliwia wysyłkę zamówionego towaru poza granice Polski - w granicach Unii Europejskiej, jednak koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od kraju docelowego zamawiającego. Koszty przesyłki ustalone automatycznie przez sklep internetowy obowiązują jedynie w granicach Polski.
 15. Zwroty i przesyłki wysyłane na serwis gwarancyjny będą odbierane tylko po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu. W szczególności dotyczy to ewentualnych roszczeń dotyczących możliwości zwrotu kosztów przesyłki.

III. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  1. otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
  2. świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
  3. Materiały eksploatacyjne
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 4. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 5. Zwroty wpłat za zakupione towary odbywają się tylko w ramach przelewów bankowych. Zwrotowi nie podlegają prowizje pośredników płatności elektronicznych. Na życzenie klienta zwrot może być skierowany do banku operującego poza granicami Polski, jednak ewentualne prowizje z tytułu takiego przelewu obciążają kupującego.
 6. Firma Gento nie stosuje polityki towarów zastępczych.

IV. Zwrot/wymiana towaru - podmioty gospodarcze

 1. Firmy mogą wymienić zakupiony towar na inny w ciągu 14 dni od zakupu. Warunkiem przyjęcia w rozliczeniu zwracanego towaru jest jego nienaruszony stan. Wymieniane urządzenie nie może być w żaden sposób używane, a materiały eksploatacyjne nie mogą mieć naruszonych owijek/oklejek/plomb.
 2. Firmy mogą zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu, z 15% potrąceniem jego wartości. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest jego nienaruszony stan. Zwracane urządzenie nie może być w żaden sposób używane, a zwracane materiały eksploatacyjne nie mogą mieć naruszonych owijek/oklejek/plomb.
 3. Okres 14 dni z p.1 i p.2 jest liczony od daty wystawienia faktury do daty dostarczenia zwracanego towaru.

V. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gento.pl

 1. Jeżeli w zakupionym towarze zostały stwierdzone wady lub  towar jest niezgodny z umową, przez pierwsze 14dni koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep Gento. Po upływie 14 dni koszt przesyłki pokrywa kupujący. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, drukarek etykiet).
  1. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  2. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
  3. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  4. Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym firmy  Gento i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta) gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku Gento rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Gento s.c.
 5. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  1. Dostarczenie towaru odbywa się na koszt kupującego.
  2. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Gento S.C., o ile zgłoszenie reklamacyjne było zasadne.
 7. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.
 8. Urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione) i odesłane w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia do serwisu. Chyba, że będzie konieczne przesłanie go do autoryzowanego serwisu producenta lub ściągnięcie wymaganych części z zagranicy. Wtedy czas naprawy może ulec wydłużeniu. Gwarancja każdorazowo jest przedłużana o czas pobytu urządzenia w serwisie.
 9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Gento s.c. wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Gento s.c. jest uprawnione do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, usunięcia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego www.gento.pl jest firma GENTO S.C. ul. Brodzka 155, 54-067 Wrocław.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068