Informacja

Producenci

I. Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, zwany dalej "Sklepem", znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gento.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Sklep prowadzi firma:

  • GENTO Bobowiec Kwiatek Spółka Komandytowa
   55-095 Długołęka, ul. Łowiecka 3
   NIP: 8943183337,Regon: 52152017600000, KRS: 0000961461

  • Numer konta (mBank):
   58 1140 2004 0000 3602 8229 6379

  • Kontakt:
   tel. +48 71 734 5304
   tel. +48 71 734 5391
   kom. +48 607 093 030
   kom. +48 603 037 313
   e-mail: sklep@gento.pl

 3. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Sklep UŻYWA PLIKÓW COOKIE. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj zamówienie".
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Pełna realizacja zamówienia, od momentu złożenia zamówienia do momentu nadania przesyłki kurierskiej, może wynieść do 30 dni roboczych. Dotyczy to w szczególności towarów produkowanych na zlecenie oraz towarów sprowadzanych na zamówienie.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 6. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub nieprawdziwy numer telefonu) nie będą realizowane.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości do czasu ich wyjaśnienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (wyświetlane są ceny brutto).
 9. Zawartość witryny internetowej sklepu www.gento.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej). Stany ilościowe towarów nie odzwierciedlają rzeczywistych stanów magazynowych.
 10. Sklep wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT dla firmy należy podczas składania zamówienia poprawnie wypełnić dane firmy, koniecznie podając numer NIP.
 11. Faktura VAT zostanie dołączona do przesyłki.
 12. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Zamawiający akceptując niniejszy regulamin zgadza się również na wystawienie faktury VAT w formie elektronicznej.
 13. W przypadku gdy zamówione towary znacznie przekraczają gabaryty lub ciężar standardowej przesyłki kurierskiej Sklep zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalenia kosztów przesyłki i poinformowania o nich Zamawiającego przed nadaniem towaru.
 14. Płatności gotówką, przy odbiorze przesyłki, są możliwe do maksymalnej wartości 5000 zł.
 15. Sklep umożliwia wysyłkę zamówionego towaru poza granice Polski - w granicach Unii Europejskiej, jednak koszt takiej przesyłki ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od kraju dostawy. Koszty przesyłki ustalone automatycznie przez sklep internetowy obowiązują jedynie w granicach Polski.
 16. Zwroty towarów i przesyłki wysyłane na serwis gwarancyjny będą odbierane tylko po wcześniejszym pisemnym potwierdzeniu. W szczególności dotyczy to ewentualnych roszczeń dotyczących możliwości zwrotu kosztów przesyłki.
 17. Nie łączymy zamówień.

III. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączenie oświadczenia do przesyłki ze zwracanym towarem (liczy się data nadania przesyłki).
 2. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
  • Otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych;
  • Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Zamawiającego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności w skutek imiennej rejestracji produktu przez Zamawiającego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Zamawiającego);
  • Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Zamawiającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Zamawiający winien zwrócić wszystko, co otrzymał.
 4. Zwroty wpłat za zakupione towary odbywają się tylko w ramach przelewów bankowych. Zwrotowi nie podlegają prowizje pośredników płatności elektronicznych. Na życzenie Zamawiającego zwrot może być skierowany do banku operującego poza granicami Polski, jednak ewentualne prowizje z tytułu takiego przelewu obciążają Zamawiającego.
 5. Sklep nie stosuje polityki towarów zastępczych.
 6. Jeśli do zamówienia dodany był gratis, to w przypadku zwrotu towaru podlega on również zwrotowi.
 7. Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę towaru? Podczas zwrotu pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

IV. Zwrot towaru - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zakupiły towar niezwiązany i nie przeznaczony do zastosowania w prowadzonej działalności mają prawo zwrotu towaru na takich samych zasadach jak konsumenci.
 2. Jeśli towar został zakupiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obowiązują zapisy jak dla innych firm.

V. Zwrot towaru - pozostałe firmy

 1. Towar można zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest jego nienaruszony stan. Zwracany towar nie może być w żaden sposób używany, a zwracane materiały eksploatacyjne nie mogą mieć naruszonych owijek/oklejek/plomb.
 2. Okres 14 dni z p.1 i p.2 jest liczony od daty wystawienia faktury do daty nadania przesyłki ze zwracanym towarem.
 3. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na specjalne zamówienie kupującego. Są to wszystkie produkty z czasem dostępności określonym na więcej niż 1 dzień.
 4. Jeśli do zamówienia dodany był gratis, to w przypadku zwrotu towaru podlega on również zwrotowi.
 5. Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę towaru? Podczas zwrotu pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.

VI. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu

 1. Jeżeli w zakupionym towarze zostały stwierdzone wady lub  towar jest niezgodny z umową, przez pierwsze 14 dni koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep (najtańsza dostępna przy sprzedaży forma dostawy). Po upływie 14 dni koszt przesyłki pokrywa Zamawiający. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Przesłany towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
  • Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  • Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
  • Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
  • Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sklepu i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta oraz zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży i formularz serwisowy. W przypadku ich braku Sklep może opóźnić rozpoczęcie procedury reklamacji towaru i zwrócić się o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 5. Informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci reklamowanego urządzenia.
 6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
  • Dostarczenie towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.
  • Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Sklepu, o ile zgłoszenie reklamacyjne było zasadne.
 7. Urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione) i odesłane w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia do Sklepu. Chyba, że będzie konieczne przesłanie go do autoryzowanego serwisu producenta lub ściągnięcie wymaganych części z zagranicy. Wtedy czas naprawy może ulec wydłużeniu. Gwarancja każdorazowo jest przedłużana o czas pobytu urządzenia w serwisie.
 8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Sklep wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, Sklep jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
 9. W transakcjach zawartych z przedsiębiorcami prawa rękojmi są wyłączone (dla towarów kupowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Składając zamówienie, Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty, usunięcia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest firma GENTO Bobowiec Kwiatek Spółka Komandytowa, ul. Brodzka 155, 54-067 Wrocław, NIP: 8943183337,Regon: 52152017600000, KRS: 0000961461.
 4. Operatorem kart płatniczych (forma płatności "Przelewy24") jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami (forma płatności "PayNow") jest Blue Media S.A.